Transfer znalostí a technologií jižní Čechy/ Dolní Bavorsko

Transfer znalostí a technologií mezi podniky a výzkumnými institucemi podporuje inovace a významnou měrou přispívá ke konkurenceschopnosti regionů. To platí zejména v příhraniční oblasti jižní Čechy / Dolní Bavorsko, jejímž charakteristickým znakem jsou malé a střední podniky.

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg

Novinky

 • Výzkumný a inovační potenciál v příhraniční oblasti Jihočeského kraje a Dolního Bavorska - publikace

  Jihočeská univerzita ve spolupráci s Pasovskou univerzitou vydává novou knihu s názvem Výzkumný a inovační potenciál v příhraniční oblasti Jihočeského kraje a Dolního Bavorska

  Nová kniha vydaná v rámci projektu č. 48 s názvem Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska pojednává nejen o průběhu samotného projektu, ale také seznamuje čtenáře s jednotlivými regiony, významnými regionálními aktéry či problémy místní vědecké a výzkumné struktury. Kniha je též rozdělena do dvou oddělených částí, kdy každá z nich reprezentuje samostatného partnera. Kniha je též dostupná jak v českém tak i německém jazyce. Pojetí inovačního potenciálu ve vymezeném regionu je jedinou publikací zabývající se do současné doby tímto tématem.

  Zveřejněno 20.08.2019

  Číst dál...
 • 3. Bavorsko-česká burza firem

  KDE:

  Kulturní dům Družba v Klatovech

  KDY:

  16. října 2019 // 15:00 hodin

  PROGRAM:

  Best Practice ze společného hospodářského regionu

  Burza firem: Prezentace bavorských a českých firem a institucí
  z oborů strojírenství, elektrotechnika, IT, automotive a stavebnictví

  Zveřejněno 13.08.2019

  Číst dál...

Přeshraniční informační platforma

Proč transfer znalostí a technologií v příhraničním regionu jižní Čechy / Dolní Bavorsko?

Transfer znalostí a technologií mezi podniky a výzkumnými institucemi podporuje inovace a významnou měrou přispívá ke konkurenceschopnosti regionů. To platí zejména v příhraniční oblasti jižní Čechy / Dolní Bavorsko, jejímž charakteristickým znakem jsou malé a střední podniky.

Co je cílem této informační platformy?

Transfer znalostí a technologií byl v tomto regionu doposud omezen v první řadě na transfer na národní úrovni. Tato přeshraniční informační platforma si dává za cíl napomoci podnikům a výzkumným institucím, které mají zájem o nadnárodní kooperaci, orientovat se v možnostech spolupráce a umožnit navázat kontakty. Tím chce přispět k lepšímu vytváření sítě kontaktů v rámci českého a bavorského hospodářství a společnosti, aby se v evropském srovnání zvýšila konkurenceschopnost příhraničního regionu.

Kdo je cílovou skupinou této platformy?

Přeshraniční informační platforma se obrací na podniky a výzkumné instituce v Dolním Bavorsku a jižních Čechách.

Jaké výhody tato platforma nabízí?

Platforma představuje kontaktní portál a umožňuje svým uživatelům identifikovat na obou stranách hranice partnery vhodné k výměně znalostí a technologií a zahájit spolupráci.

Jaká témata lze na této informační platformě nalézt?

Portál poskytuje přehled o výzkumných institucích v regionu a přímé kontakty na příslušné partnery. Platforma navíc nabízí informace o přeshraničních akcích a odkazy na partnery vhodné pro různé projekty, kteří jsou v rámci regionální spolupráce aktivní.

Realizované projekty

Transfer znalostí a technologií jižní Čechy/Dolní Bavorsko

Program přeshraniční spolupráce

Evropská územní spolupráce (EÚS) je cílem v rámci podpory evropských strukturálních a investičních fondů, která je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt č. 48

Specifický cíl: Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací.

statusbar logos