Výzkumný a inovační potenciál v příhraniční oblasti Jihočeského kraje a Dolního Bavorska - publikace

Jihočeská univerzita ve spolupráci s Pasovskou univerzitou vydává novou knihu s názvem Výzkumný a inovační potenciál v příhraniční oblasti Jihočeského kraje a Dolního Bavorska

Nová kniha vydaná v rámci projektu č. 48 s názvem Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska pojednává nejen o průběhu samotného projektu, ale také seznamuje čtenáře s jednotlivými regiony, významnými regionálními aktéry či problémy místní vědecké a výzkumné struktury. Kniha je též rozdělena do dvou oddělených částí, kdy každá z nich reprezentuje samostatného partnera. Kniha je též dostupná jak v českém tak i německém jazyce. Pojetí inovačního potenciálu ve vymezeném regionu je jedinou publikací zabývající se do současné doby tímto tématem.

Kniha mimo jiné přináší přehled o zrealizovaných aktivitách, které byly díky projektu uskutečněny, jako jsou například dvě konference či řada zajímavých seminářů, které byly určeny pro širokou veřejnost.

Jihočeský kraj má na svém území velmi významnou a silnou vědecko-výzkumnou základnu, která je soustředěna zejména do Českých Budějovic. Zde sídlí zastoupení Akademie věd České republiky (AV ČR). V Českých Budějovicích se nalézá zejména síť přírodovědně zaměřených pracovišť výzkumu. Střediska aplikovaného výzkumu poté nalezneme na Třeboňsku, Novohradsku, Vodňansku a Jindřichohradecku. Na území kraje působí také řada vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí. Mezi nejvýznamnější patří Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se svými osmi fakultami (Ekonomická, Filozofická, Pedagogická, Přírodovědecká, Rybářství a ochrany vod, Teologická, Zemědělská a Zdravotně sociální). Z toho důvodu byla velkou prioritou podpora nově vzniklých nápadů našich vědeckých a akademických pracovníků, které díky projektu Interreg mohli svým nápadům dát hmatatelnou podobu.

Celkově jsme podpořili ověření 8 dílčích projektů v rámci aktivit proof of concept, s čímž byla spojena mnohdy i následná patentová ochrana.

Projekt si kladl za cíl rozšířit a především přeshraničně propojit technologický transfer Jihočeské univerzity a Pasovské univerzity s aplikační sférou. Základní myšlenkou projektu bylo zintenzivnění společné spolupráce, které následně vedlo k položení základu pro etablování přeshraničního výzkumného a inovačního regionu skrze vědecký skauting a bohatou síť aktivit znalostního a technologického transferu. Výsledkem byl vznik transferového web portálu, výše zmiňované knihy a neméně důležité získání sítě nových kontaktů, která je klíčová pro uskutečnění přeshraniční spolupráce s vědecko-inovačním záměrem či know-how transferem mezi MSP a VaV institucemi, MSP mezi sebou navzájem a VaV institucemi.

Autor: Linda Vithová, DiS.

Editor: RNDr. et. Mgr. Růžena Štemberková

 

Pokud se chcete dozvědět více, online verzi knihy naleznete zde na stránkách v záložce Dokumenty ke stažení - Publikace.

statusbar logos